LA  KOMPUTILA  POPOLO 
(Datafolket)

Kiam mia komputilo ne kunlaboras
ne volas kion mi volas,
tiam mi alvokas
la novan generacion,
- la komputilan popolon.

Ili parolas al mi
en fremda lingvo.
Rakontas pri "kilobajt", "megabajt",
pri "disfalo" kaj "pixlar"!
Pri "kärs", "tjips", syberspejs".

Donas ri
ĉe
de siaj kvantoj da scioj.
Estas helpemaj, lertaj,
multvortaj.

Sed post ĉiu klarigo
mi mem diras nur unu vorton,
unu nur:

"Kio?"
 

                             (Översättningen är gjord av Lars Westman)
                             
                               Dikten på svenska