En strut karameller
(ur "Från då och nu")

Fredagar betalade mor
veckans inköp hos Sundelöfs.
Med sig hem hade hon då
en strut karameller.
Hade hon handlat av "rätt" biträde
kunde det bli en hel del
- polkagrisar, sidenkuddar, mint...

På fem fat, uppställda på skänken,
fördelade hon godsakerna mellan oss
och om det inte gick jämt upp
stoppade hon den eller de karameller
som blev över i egen mun.

Far fick nog inget med
vid fördelningen,
men efter att han avlöningsdagen
lämnat sitt lönekuvert till mor
gav hon honom några kronor
till snuspengar.