Brevet till kolonin
(ur "Hågkomster")
 
 Det kom ett brev.
 
 Till föreståndarinnan.
 
 Genom henne lät mor hälsa
 att far var död,
 att jag fick komma hem
 till begravningen
 - om jag ville -
 men att hon helst såg
 att jag stannade där jag var.
 
 Vid hemkomsten,
 tre veckor senare,
 blev hon förskräckt över
 att jag bar min röda slipover.
 
 "Vi hade ju sorg!"
 
 Jag skulle fylla tolv
 det året.