Lunchmusik (ur "Från då och nu...")

Kanhända var det bara som vi tyckte,
men nog föreföll det
som om regementets musikkår
spelade i matsalen endast de dagar
då det stod sill på lunchmenyn.

Och de dagarna var det många
som gick ”värdshus förbi”
och stod i kö för kaffe och smörgås
på ”markan”.

Någon älskare av sill var jag inte,
men jag tyckte om musiken
och till tonerna av Skaraborgs
Pansarregementes paradmarsch
och musiksergeanten Åbergs
taktfasta trummande
lärde jag mig att så småningom
uppskatta det som serverades.

Äter därför sedan dess
gärna sill i olika inläggningar.
Till och med - utan musik!