Oskar
 (ur "Hågkomster")

   
Han vare en av de sista
    länkarna till en svunnen
    hantverksepok.
    En skicklig yrkesman,
    men en som hade svårt
    för att lära om
    till nya metoder.

    Trots att han slet hårdare
    än de flesta, sjönk förtjänsten. 

    Ofta framhöll han trettiotalet
    som den bästa av tider.
    Frågade vi honom varför,
    svarade han alltid:
    "Då fanns tid..."

    År har lagts till år
    och vi börjar förstå.